Kategorija: Izdvajamo

MISP Program – dobitnik specijalnog priznanja “Evro korak”

Pirot, 26. januar 2013. – Dobitnici specijalnog priznanja “Evro korak” u akciji “Ljudi za novo vreme”, koju peti put za redom organizuje Plus radio, ove godine su: MISP program za izgradnju Regionalne sanitarne deponije Pirot, Bruno Mason, direktor industrijske proizvodnje u Tigar Tyres-u, Verica Kalanović ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Ivica Dačić predsednik Republičke Vlade i ministar unutrašnjih poslova republike Srbije.

Izgradnja regionalne deponija Pirot počela je u decembru 2008. godine. U njenu izgradnju Evropska unija je uložila 3,8 miliona evra, Eko fond Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja 1,4 milion evra, NIP 0,5 miliona evra, a opština Pirot oko 300.000 evra.

Ostale tri opštine potpisnice međuopštinskog sporazuma (Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka) nisu učestvovale finansijski u njenoj izgradnji. Deponija je namenjena odlaganju čvrstog otpada iz sve četiri opštine.

Osnovano je i regionalno preduzeće „Regionalna deponija Pirot“ koje upravlja deponijom, urađene su sve neophodne administrativne procedure u vezi sa funkcionisanjem regionalnog preduzeća, i sada je u planu svečana ceremonija otvaranja regionalne deponije u Pirotu.

Više o Projektu izgradnje regionalne deponije u Pirotu možete saznati putem Osnovnih informacija o projektu Pirot na stranici: http://www.misp-serbia.rs/?page_id=40

 

Sretna 2013!

Najlepše želje u novoj godini  i lepe praznike želi Vam

Vaš MISP tim!

 

Radionica o upravljanju otpadom sa studijskom posetom

Segedin 28. novembar 2012. – U saradnji sa Segedinskim i Obrenovačkim javnim komunalnim preduzećima za upravljanje otpadom, Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave, program finansiran i upravljan od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, organizovao je radionicu na temu „Međuopštinske saradnje u upravljanju čvrstim otpadom sa studijskom posetom“, koja je održana u Obrenovcu i Segedinu od 27. do 28. Novembra 2012.

Radionica je odgovorila potrebi lokalnih javnih komunalnih preduzeća i drugih donosioca odluka u analiziranju opcija za organizaciju aktivnosti u tekućim i planiranim projektima. Pokazalo se da je radionica bila izuzetna prilika za razmenu znanja među profesionalcima iz date oblasti.

Prvog dana učesnici su se okupili u hotelu Obrenovac. Događaj je počeo inicijalnim prezentacijama, i posetom liniji za separaciju u Obrenovcu, nakon čega je grupa otputovala za Segedin.

Drugi dan je otpočeo posetom kompaniji za upravljanje otpadom u Segedinu (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.), nakon čega su održane završne prezentacije i diskusija.

Kako je ovo bila poslednja u seriji organizovanih radionica MISP Komponente 1, znanje i akumulirano iskustvo je preneseno u značajnom obimu.Miks prezentacija, moderirane diskusije, i terenskih poseta, omogućio je dobar prijem znanja i veoma plodnonosan participatorni pristup. Učesnici su uzeli za prirodno da daju sopstvene zaključne izjave.

 

Prezentacije se mogu skinuti ovde:
http://www.misp-serbia.rs/wp-content/uploads/2010/05/Workshop-on-Inter-municipal-cooperation-for-Waste-recovery-with-Study-visit-Obrenovac-Szeged-27-28-November-2012.zip
 

Održan četvrti sajam lokalne samouprave

Beograd, 29. novembar 2012. – Četvrti sajam lokalne samouprave održan je u periodu od 29. novembra do 1. decembra 2012, u hali 1 Beogradskog sajma.

Sajam je otvorila ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović rekavši da je održavanje ovakvih sajmova veoma važno budući da će opštine i gradovi, kao i preduzeća, predstaviti svoje potencijale i sve što mogu da ponude u cilju unapređenja ekonomskog i lokalnog razvoja.

Ministarka regionalnog razvoja je navela da privreda Srbije jeste u teškom stanju i da postoje regionalne razlike, velika nezaposlenost, ali da su loklane samouprave i preduzeća koje će se predstaviti na ovoj sajamskoj manifestaciji pokazali da su odlučni da se bore protiv toga.
Ona je poručila da bi sajam trebao da preraste u manifestaciju koja bi doprinela stvaranju boljeg ambijenta za privlačenje investitore.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas istakao je na svečanosti otvaranja sajma da su ekonomski razvoj i bolji standard građana mnogo važniji od dnevne politike

Ona je navela da je održavanje ovakvih manifestacija u skladu i sa planovima resornog ministarstva koje je up ravo želelo da poveže lokalne vlasti i preduzetnike.”Praksa je pokazala da su najuspešnije opštine one koje imaju razvijenu privredu a najuspešnija preduzeća ona koja u opštinama imaju dobre partnere”,

 

 

Održan Treći sastanak SLAP koordinatora

5. novembar 2012, Beograd – Uz podršku Exchange 3 i MISP IPA 2008 Programa, Stalna konferencija gradova i opština je 5.novembra 2012. godine održala Treći sastanak SLAP koordinatora, u beogradskom hotelu “Palace”. Učesnicima sastanka, SLAP koordinatorima iz opština i gradova, kao i regionalnih razvojnih agencija širom Srbije su predstavljene nove informacije i uputstva za korišćenje SLAP informacionog sistema i planovi za budući rad. Prisutnima su prezentovani planovi i aktivnosti Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, načini na koje Ministrarstvo koristi SLAP IS u planiranju EU i međunarodne pomoći, kao i uputstva za registrovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine.
Godišnji sastanci SLAP koordinatora održavaju se od 2010. godine i pretstavljaju forum za upoznavanje i razmenu iskustava SLAP koordinatora, kao i obaveštavanje o novostima i planovima u radu informacionog sistema. Sastanci su i prilika za predstavljanje planova i aktivnosti resornih ministarstava u razvoju lokalne i regionalne infrastrukture i razmatranje mogućnosti za finansiranje projekata.
SLAP koordinatori su imali priliku da podele svoja iskustva u korišćenju SLAP sistema, daju predloge za njegovo unapređenje i upoznaju se sa najčešćim poteškoćama pri registraciji projekata u okviru tri podsektora životne sredine – komunalnom otpadu, otpadnim vodama i snabdevanjuvodom. Ovom prilikom su predstavljeni i ažurirani sektorski upitnici u oblasti poslovne infrastrukture, koji su dostupni u SLAP informacionom sistemu od septembra 2012. godine, uz uputstva za unos projekata u oblastima industrijskih i tehnoloških zona i parkova, turizma i biznis inkubatora.
Podrška zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i regionalnim razvojnim agencijama u pripremi projekata i korišćenju SLAP sistema biće pružena i kroz obuke koje će organizovati EXCHANGE IV i Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP IPA 2010), koje finansira Evropska unija. Program će tokom 2013. i 2014. godine organizovati seriju obuka za pripremu projekata, kao i posebne radionice za SLAP koordinatore.