MISP je pokazao jedan sasvim dobar pristup u pripremi projekata u lokalnim samoupravama u opštinama i gradovima Srbije. Zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština program MISP je razvio informacioni sistem SLAP 2.0 koji omogućava projektima da budu procenjeni, rangirani i predstavljeni potencijalnim  investitorima i tako budu realizovani na pravi način.

Đorđe Staničić, Generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština