Reforma  JKP  nam je potrebna kako u zakonskom i u institucionalnom smislu,  tako i u smislu prenošenja adekvatnih znanja na ljude koji rade u tim konkretnim preduzećima da bi unapredili svoje poslovanje i da bi građani bili zadovoljniji njihovim uslugama. Upravo u tome nam stručnjaci MISP Programa mnogo pomažu. Pre svega – kroz organizovanje okruglih stolova zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština gde zainteresovane strane diskutuju sa ekspertima koji se bave ovom problematikom. Iznose se problemi u poslovanju i kroz neke konkretne primere iz okruženja i iskustva zemalja članica EU – dolazi se do najboljih zajedničkih rešenja.

Mišela Nikolić, Pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja