Strategija restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća ( JKP ) u Srbiji pripremljena je s ciljem da se JKP, koja su u nadležnosti lokalnih samouprava, korak po korak transformišu u finansijski održiva, tržišno orijentisana preduzeća koja obezbeđuju visokokvalitetne usluge svojim potrošačima. Efikasno pružanje komunalnih usluga je važno za privredu kao i za dobrobit svih građana Srbije.

Dokumenta: