18 MILIONA EVRA za projekat  prečišćavanja otpadnih voda u Šapcu

 Šabac, 8. oktobar 2012. – Zamenik Šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji gospodin Adriano Martins, i predstavnik konzorcijuma HOCHTIEF Solutions& GEMAX D.o.o. potpisali su danas ugovor o izvođenju radova za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu. Ukupna vrednost donacije Evropske unije od 8.400.000 evra odnosi se na radove i tehničku pomoć za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u gradu Šapcu, i deo je projekta čija je ukupna vrednost 18.135.000, a u čijem finansiranju su pored EU učestvovali i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa 3.700.000 evra, nekadašnje Ministarstvo  za nacionalni investicioni plan sa 3.200.000 evra i grad Šabac sa 1.450.000 evra. U okviru ceremonije potpisivanja, posećena je i lokacija samog postrojenja koja se nalazi u industrijskoj zoni grada Šapca, pored reke Save.

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje zaštite životne sredine obezbeđivanjem sistema bezbednog prečišćavanja otpadnih voda za područje grada Šapca, a takođe i  zaštitu i bolji kvalitet površinskih voda reke Save prečišćavanjem sakupljenih i transportovanih industrijskih i komunalnih otpadnih voda. Značajno će poboljšati kvalitet života i sanitarna zaštita, i smanjiti rizik po zdravlje ljudi. Takođe, izbeći će se zagađenje podzemnih voda i osigurati zatvaranje postojećih septičkih jama. Građani Šapca i okolnih sela dobiće bolji standard pružanja usluga sakupljanja otpadnih voda.

Oko 90.000 do 100.000 ljudi imaće direktnu korist od ovog projekta. Njime se predviđa izgradnja glavnog transportnog cevovoda otpadnih voda koji će se završavati na budućem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju kanalizacione crpne stanice (KCS) Glavna na postojećem ispustu otpadnih voda, izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – (PPOV faza 1A za 84.000 ekvivalent stanovnika), izgradnju Linije za preradu mulja za fazu 1A i izgradnju obaloutvrde od 1600 m.

Projekat je u skladu sa direktivama EU i zakonskim regulativama Srbije.