5. novembar 2012, Beograd – Uz podršku Exchange 3 i MISP IPA 2008 Programa, Stalna konferencija gradova i opština je 5.novembra 2012. godine održala Treći sastanak SLAP koordinatora, u beogradskom hotelu “Palace”. Učesnicima sastanka, SLAP koordinatorima iz opština i gradova, kao i regionalnih razvojnih agencija širom Srbije su predstavljene nove informacije i uputstva za korišćenje SLAP informacionog sistema i planovi za budući rad. Prisutnima su prezentovani planovi i aktivnosti Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, načini na koje Ministrarstvo koristi SLAP IS u planiranju EU i međunarodne pomoći, kao i uputstva za registrovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine.
Godišnji sastanci SLAP koordinatora održavaju se od 2010. godine i pretstavljaju forum za upoznavanje i razmenu iskustava SLAP koordinatora, kao i obaveštavanje o novostima i planovima u radu informacionog sistema. Sastanci su i prilika za predstavljanje planova i aktivnosti resornih ministarstava u razvoju lokalne i regionalne infrastrukture i razmatranje mogućnosti za finansiranje projekata.
SLAP koordinatori su imali priliku da podele svoja iskustva u korišćenju SLAP sistema, daju predloge za njegovo unapređenje i upoznaju se sa najčešćim poteškoćama pri registraciji projekata u okviru tri podsektora životne sredine – komunalnom otpadu, otpadnim vodama i snabdevanjuvodom. Ovom prilikom su predstavljeni i ažurirani sektorski upitnici u oblasti poslovne infrastrukture, koji su dostupni u SLAP informacionom sistemu od septembra 2012. godine, uz uputstva za unos projekata u oblastima industrijskih i tehnoloških zona i parkova, turizma i biznis inkubatora.
Podrška zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i regionalnim razvojnim agencijama u pripremi projekata i korišćenju SLAP sistema biće pružena i kroz obuke koje će organizovati EXCHANGE IV i Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP IPA 2010), koje finansira Evropska unija. Program će tokom 2013. i 2014. godine organizovati seriju obuka za pripremu projekata, kao i posebne radionice za SLAP koordinatore.