Beograd, 29. novembar 2012. – Četvrti sajam lokalne samouprave održan je u periodu od 29. novembra do 1. decembra 2012, u hali 1 Beogradskog sajma.

Sajam je otvorila ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović rekavši da je održavanje ovakvih sajmova veoma važno budući da će opštine i gradovi, kao i preduzeća, predstaviti svoje potencijale i sve što mogu da ponude u cilju unapređenja ekonomskog i lokalnog razvoja.

Ministarka regionalnog razvoja je navela da privreda Srbije jeste u teškom stanju i da postoje regionalne razlike, velika nezaposlenost, ali da su loklane samouprave i preduzeća koje će se predstaviti na ovoj sajamskoj manifestaciji pokazali da su odlučni da se bore protiv toga.
Ona je poručila da bi sajam trebao da preraste u manifestaciju koja bi doprinela stvaranju boljeg ambijenta za privlačenje investitore.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas istakao je na svečanosti otvaranja sajma da su ekonomski razvoj i bolji standard građana mnogo važniji od dnevne politike

Ona je navela da je održavanje ovakvih manifestacija u skladu i sa planovima resornog ministarstva koje je up ravo želelo da poveže lokalne vlasti i preduzetnike.”Praksa je pokazala da su najuspešnije opštine one koje imaju razvijenu privredu a najuspešnija preduzeća ona koja u opštinama imaju dobre partnere”,