Segedin 28. novembar 2012. – U saradnji sa Segedinskim i Obrenovačkim javnim komunalnim preduzećima za upravljanje otpadom, Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave, program finansiran i upravljan od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, organizovao je radionicu na temu „Međuopštinske saradnje u upravljanju čvrstim otpadom sa studijskom posetom“, koja je održana u Obrenovcu i Segedinu od 27. do 28. Novembra 2012.

Radionica je odgovorila potrebi lokalnih javnih komunalnih preduzeća i drugih donosioca odluka u analiziranju opcija za organizaciju aktivnosti u tekućim i planiranim projektima. Pokazalo se da je radionica bila izuzetna prilika za razmenu znanja među profesionalcima iz date oblasti.

Prvog dana učesnici su se okupili u hotelu Obrenovac. Događaj je počeo inicijalnim prezentacijama, i posetom liniji za separaciju u Obrenovcu, nakon čega je grupa otputovala za Segedin.

Drugi dan je otpočeo posetom kompaniji za upravljanje otpadom u Segedinu (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.), nakon čega su održane završne prezentacije i diskusija.

Kako je ovo bila poslednja u seriji organizovanih radionica MISP Komponente 1, znanje i akumulirano iskustvo je preneseno u značajnom obimu.Miks prezentacija, moderirane diskusije, i terenskih poseta, omogućio je dobar prijem znanja i veoma plodnonosan participatorni pristup. Učesnici su uzeli za prirodno da daju sopstvene zaključne izjave.

 

Prezentacije se mogu skinuti ovde:
http://www.misp-serbia.rs/wp-content/uploads/2010/05/Workshop-on-Inter-municipal-cooperation-for-Waste-recovery-with-Study-visit-Obrenovac-Szeged-27-28-November-2012.zip