Beograd, 25. februar 2013 – Stalna konferencija gradova i opština je 25. februara, u hotelu “M” u Beogradu, organizovala je Četvrti sastanak SLAP koordinatora jedinica lokalne samouprave. Sastanak je održan uz podršku programa Exchange 3 i asistenciju MISP IPA 2010.

Sastanku je prisustvovalo više od devedeset SLAP koordinatora iz opština i gradova širom Srbije, kojima su predstavljeni rezultati rada SLAP informacionog sistema kroz Exchange 3 program, kao i planirane aktivnosti za dalji razvoj sistema, koje će biti podržane kroz Exchange 4 program.

Predstavnici Sektora za turizam Ministarstva finansija i privrede su okupljenima predstavili prioritete Ministarstva za razvoj turističke infrastrukture, tekuće aktivnosti i mogućnosti za finansiranje opštinskih projekata. Učesnici su takođe upoznati sa izmenama u sektorskim SLAP upitnicima i uputstvima za registrovanje i ažuriranje projekata u oblasti zaštite životne sredine, u skladu sa zahtevima resornog ministarstva. Predstavnici MISP IPA 2010 programa su predstavili aktivnosti na izgradnji kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kroz obuke koje će biti organizovane u okviru programa.

Učesnici Četvrtog sastanka SLAP koordinatora su imali priliku da razmene iskustva i razjasne eventualne nedoumice u vezi sa registrovanjem projekata u SLAP informacionom sistemu, uz prezentacije o osnovnim poteškoćama prilikom identifikacije, formulacije i registrovanja projekata predstavnika opština Žitište, Velika Plana i Regionalne razvojne agencije “Jug”.

Stalna konferencija gradova i opština je do sada organizovala tri sastanka SLAP koordinatora, od kojih je poslednji bio za novoimenovane koordinatore u decembru 2012. godine. Ovi sastanci predstavljaju redovne forume za razmenu mišljenja i iskustava SLAP koordinatora, kao i upoznavanje sa izmenama u sistemu, načinom prikupljanja i unosa podataka, pripremom infrastrukturnih projekata, kao i korišćenjem sistema od strane ministarstava, Delegacije EU i drugih zainteresovanih institucija.

Možete preuzeti prezentacije ovde.