Pirot, 26. mart 2013 – Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji NJ.E. ambasador Vensan Dežer, Potpredsednik Vlade RS za Evropske integracije Suzana Grubješić, Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Prof. dr. Zorana Mihajlović, i predsednik opštine Pirot Vladan Vasić su danas obišli i pustili u rad jednu od najvećih sanitarnih regionalnih deponija u Srbiji – regionalnu deponiju Pirot.

Četiri opštine pirotskog okruga (Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad) potpisale su međuopštinski sporazum sa ciljem da uspostave šemu regionalnog upravljanja čvrstim otpadom za ovaj region. Ta šema je podrazumevala izgradnju regionalne sanitarne deponije, na lokaciji Muntina Padina, u blizini magistralnog puta Niš – Pirot. Pirotska regionalna deponija je izgrađena u potpunosti u skladu sa standardima i zakonima Srbije i EU. Potpisanim međuopštinskim sporazumom je, između ostalog, utvrđeno i osnivanje Javnog komunalnog preduzeća „Regionalna deponija Pirot“, koje je zaposlilo osoblje i počelo sa radom u januaru 2013. Prve količine otpada počele su da stižu u januaru 2013. godine. Životni vek deponije je 30 godina.

Ukupna vrednost projekta izgradnje sanitarne regionalne deponije iznosi 11.078.546 evra, i odvijaće se u nekoliko faza. Prva faza projekta je finansirana od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine (kroz bivši Eko fond), opštine Pirot i Evropske unije (donacija). Planira se da se naredne tri faze finansiraju delom iz sopstvenih sredstava opština, a da se jedan deo nabavi iz donacija od strane domaćih i inostranih fondova.

Postojeća smetlišta nisu imala kapacitet za dalje odlaganje smeća i nisu uključivala sanitarne mere. Iz tih razloga, projektom izgradnje regionalne deponije Pirot definisali su se sledeći ciljevi: stvaranje uslova za pouzdano i sigurno skupljanje i odlaganje komunalnog otpada, stvaranje uslova za sveukupno poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom u opštinama, značajno poboljšanje životne sredine u regionu, i uklanjanje postojećih pretnji zdravlju u uključenim opštinama. Projektom je planirana izgradnja regionalne deponije za čvrsti otpad sa pristupnim putem i infrastrukturom i izrada master plana za zatvaranje postojećih deponija. Novi kamioni i kontejneri za sakupljanje otpada su u upotrebi.

Ovim projektom se omogućila izgradnja jedne od najvećih regionalnih deponija koja će obezbediti ekološko odlaganje otpada za 92.277 građana 4 opština, potpisnica međuopštinskog sporazuma. Takođe, plan uravljanja čvrstim otpadom će imati dugotrajne pozitivne efekte na osetljivu planinsku životnu sredinu u regionu.

Fotografije sa događaja možete preuzeti sa http://www.infolink.rs/page_view.php?pageId=355