Beograd, 21. jun 2013. – Evropska unija je, kroz MISP program, donirala sredstva za pripremu, sprovođenje i izgradnju 5 projekata u oblasti zaštite životne sredine, ukupne vrednosti od preko 38 miliona evra: Projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda Šabac, projekat izgradnje centralnog prečistača za preradu otpadnih voda Vrbas/Kula, projekat izgradnje regionalnog sistema za vodosnabdevanje Kruševac, i projekti izgradnje regionlanih sanitarnih deponija u Sremskoj Mitrovici i Šapcu, i u Pirotu.

Evropska unija je takođe, kroz MISP program, finansirala i izradu komunikacionih planova za svaki projekat posebno. Glavni cilj izrađenih komunikacionih planova je edukacija stanovništva na temu zaštite životne sredine, isticanje važnosti reciklaže, primarne selekcije otpada, važnost priključenja na kanalizacionu mrežu, važnost tretmana otpadnih voda, štednja vode i ekološka zaštita reka i jezera. Jedan od vidova planirane pomoći je priprema i izrada komunikacionih alata koji će pomoći u sprovođenju određenih komponenti razvijenih komunikacionih planova. Tako je pokrenuta kampanja „Ne prljajmo Srbiju“ u okviru koje je MISP pripremio i edukativni film na temu zaštite životne sredine u trajanju od 27 minuta, TV reklame, radijske reklame i grafička rešenja za bilborde i postere.

Ovi materijali sadrže jasne, ciljane i efektivne poruke o koristima izgrađenih postrojenja i objekata, kao i o doprinosima koje obični građani mogu da pruže u zaštiti životne sredine i to u sve tri kategorije: čvrsti otpad, vodosnabdevanje i otpadne vode. Osnovna ideja je da se ovim materijalima utiče na građane kako bi shvatili da i oni imaju odgovornost u pogledu čuvanja prirodnih resursa i zaštite same prirode. Glavni cilj jeste promena kulture ponašanja kod stanovništva – menjanje loših, stečenih navika u odnosu na životnu sredinu.

Svi materijali podržani su od strane Vlade Republike Srbije, resornih ministarstava i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. U toku meseca juna kampanja „Ne prljamo Srbiju!“ pokrenuta je u Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Vrbasu, Kuli, Pirotskom okrugu, Rasinskom okrugu i Užicu. Materijali su emitovani na lokalnim radio i TV stanicama, postavljeni su bilbordi kao i posteri u institucijama od javnog značaja (vrtići, škole, pošte, JP). U okviru školskog programa najmlađima je emitovan film, i organizovana su predavanja na temu ekologije.

 

U toku ove i naredne godine MISP će nastaviti sa promotivnim aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine.U planu je i sprovođenje 3 nova regionalna projekta u oblasti zaštite životne sredine koji obuvataju 8 opština. Do kraja godine planirano je da se materijali podele svakoj lokalnoj samoupravi i svakom JKP u Srbiji.

Vesti o MISP kampanji možete pratiti na zvaničnoj internet prezentaciji MISP programa na: http://www.misp-serbia.rs/?page_id=1862&lang=sr
Kao i na MISP stranici u okviru društvene mreže FB: https://www.facebook.com/mispserbia.rs?fref=ts