Žestoke poplave su pogodile Srbiju ostavljajući hiljade ljudi bez doma, vode, hrane i odeće. Osnovna infrastruktura je zbrisana. Molimo vas da pratite apele opština.
http://skgo.org./