Ciljevi i svrha

CILJ

Jačanje kapaciteta opština kako bi:

 • Poboljšale lokalnu samouupravu,
 • Sprovele reforme mera politike,
 • Upravljale uslugama u oblasti opštinske infrastrukture,
 • Programirale i iskoristile investiciona sredstva EU,
 • Pripremile i sprovele infrastrukturne projekte, 
 • Pristupile finansijskim sredstvima za realizaciju infrastrukturnih projekata, 
 • Stanovništvu  efikasno pružile usluge.

CILJ je postići sledeće:

 • Bolji institucionalni i zakonski okvir za usluge u oblasti opštinske infrastrukture i veća podrška reformi JKP, 
 • Bolje programiranje opštinske infrastrukture i priprema projekata,
 • Sprovođenje projekata opštinske infrastrukture.

 OPŠTINE će dobiti bolji kvalitet usluga u sledećim oblastima: 

 • Zaštita životne sredine: vodosnabdevanje, otpadne vode, upravljanje čvrstim otpadom i daljinsko grejanje,
 • Društvena infrastruktura: domovi i skloništa, objekti namenjeni osobama sa posebnim potrebama, obrazovne ustanove,
 • Ekonomska infrastruktura: turističke lokacije, rekonstrukcija delova grada i industrijski parkovi.

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu