Zainteresovane strane

Glavne zainteresovane strane su:

Vlada Srbije, posebno sledeća ministarstva:

Ministarstvo finanasija 
Kancelarija za evropske integracije
Međunarodne finansijske institucije i bilateralne organizacije

MISP pruža podršku radu Koordinacione grupe za lokalnu samoupravu (KG LS) kojom predsedava Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (MRRLS). Koordinaciona grupa je formirana u septembru 2007. godine da bi koordinisala projekte opštinske infrastrukture. Sastoji se od predstavnika ministarstava, SKGO, finansijera i drugih zainteresovanih strana.
Sastanci Koordinacione grupe su planirani na četiri meseca.

Power Point prezentacija sa sastanaka KG LS (od 2007.) može se preuzeti ovde.

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu