Reforma JKP

Mnoge organizacije obezbedile su značajna sredstva za identifikovanje i ispitivanje izazova sa kojima se suočavaju opštine i JKP u Srbiji, što rezultira značajnim brojem preporuka za reforme. Zelena knjiga i nacrt Strategije pripremljeni su pod pokroviteljstvom Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR).

Zelena knjiga predstavlja sadržajnu listu opcija u oblastima gde su reforme neophodne, uključujući upravljanje i korporatizaciju, regionalizaciju usluga, politiku određivanja cena i učešće privatnog sektora. Svrha dokumenta nije bilo predstavljanje konkretnih preporuka već ispitivanje mogućnosti i predlaganje načina realizacije reformi. Zelenu knjigu je usvojila SKGO s obzirom da ona predstavlja njihovu podršku ključnim pitanjima politike reforme koja treba da budu rešena.
Zakon usvojen 2007. godine preneo je odgovornost za reformu JKP na Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) koje odgovorno za pripremu dogovorene Strategije reforme JKP. U tu svrhu MERR je nedavno oformio i predsedava Međuministarskom radnom grupom.
Uloga projekta MISP je da pruži podršku MERR i ostalim telima na državnom i opštinskom nivou  u sprovođenju Strategije i Akcionog plana za reformu JKP. Postoji određeni broj ključnih pitanja koje je potrebno rešiti kada je reč o reformi JKP-a:

  1. Vlasništvo nad imovinom
  2. Upravljanje
  3. Politika određivanja cena
  4. Regulative

Mere koje će biti uključene verovatno se mogu svrstati u tri sledeće oblasti:

  • Pravna pitanja – priprema, pregled  izmena zakona, regulativa i uredbi,
  • Organizacija i upravljanje – na nivou JKP i na nivou opštinske administracije, uključujući upravljanje ljudskim resursima, informacione sisteme,
  • Zakonske reforme – uspostavljanje izvesnog oblika centralnog pregleda.

MISP će podržati međuopštinsku saradnju u pravcu regionalizacije pružanja usluga u oblasti zaštite životne sredine, naročito u upravljanju čvrstim otpadom i vodosnabdevanju. Radi se o sledećim projektima:

Očekuje se da će ova aktivnost rezultirati međuopštinskim sporazumima koji mogu poslužiti kao primer kao i identifikovanjem regionalnih projekata.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE OTVARA JAVNU RASPRAVU O DOKUMENTU “STRATEGIJA RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA”.

Događaji

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu