Programiranje i priprema projekata

Bolje programiranje opštinske infrastrukture i priprema projekata

Investicione potrebe su velike te je stoga neophodno da sve lokalne samouprave imaju korist od investicionih odluka. Takođe, neophodan je strukturalni pristup pripremi projekata.

Uslovi za uspešno sprovođenje projekta

Stvarnost

Nažalost, mnoge opštine još uvek nisu u mogućnosti da zadovolje ove uslove. Iz tog razloga stvoren je MISP program kako bi  unapredio njihove kapacitete u procesu ostvarivanja ovih zadataka.

Problemi lokalne samouprave

Većina lokalnih samouprava se u realnosti sreće sa različitim problemima a neki od najčešćih su ograničena finansijska sredstva i slab razvoj ljudskih resursa. Problemi bi se mogli svrstati u 4 grupe:

  • Velike prepreke za investiranje i ograničena finansijska sredstva
  • Slab razvoj ljudskih resursa
  • Neefikasna javna komunalna preduzeća
  • Nedovoljno razumevanje pitanja nadoknade troškova od strane građana i državnih službenika

Kako MISP može pomoći?

Program MISP je osmišljen da se bavi ovim pitanjima, a konkretni primeri pružanja podrške opštinama prikazani su u sledećoj tabeli:

Dostupni resursi

MISP na raspolaganju ima resurse namenjene pomenutim ciljevima  koji se mogu iskoristiti kao podrška opštinama.

Primeri:

  • Lokalni i međunarodni stručnjaci u raznim oblastima
  • SLAP Informacioni sistem
  • Saradnja sa drugim programima
  • Programi EU:

EXCHANGE 4
PROGRES
RSEDP 2
PPF 5

EU Projekti u Srbiji
EPTISA projekti u Srbiji

 

 Događaji

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu