Jačanje kapaciteta

Organizovanjem različitih događaja MISP utiče na jačanje kapaciteta zaposlenih u opštinama. Cilj ovih događaja jeste pružanje pomoći opštinama koje žele da unaprede svoju infrastrukturu i kojima su potrebna uputstva stručnjaka i praktična i inovativna rešenja za postojeće probleme.

Obuka

MISP organizuje obuke za opštine i JKP na temu programiranja infrastrukture i primene procedura ugovaranja PRAG/FIDIC u kontekstu Srbije, kao i obuku za korišćenje informacionog sistema SLAP 2.0

MISP Trening Foto Galerija

Seminari/Okrugli stolovi/Studijska putovanja/Forumi

Sastanci sa zvaničnicima Vlade Srbije i opština poslužiće kao osnova za preporuke razvoja politike. Okrugli stolovi sa većim grupama zainteresovanih strana u javnom sektoru pružiće detaljna iskustva i korisne informacije.

Jačanje kapaciteta:

Kurs identifikovanja i pripreme projekata, novembar 2006., MIASP

Kurs implementacije projekata, 2006., MIASP

Trening FIDIC

Obuka o opštinskoj infrastrukturi i finansiranju, maj 2007. MIASP

Obuka o zameni vodomera, jun 2007. MIASP

Okrugli sto na temu lokalnog kreditnog tržišta za opštinsku infrastrukturu, avgust 2007. MIASP

Radionica MISP u Vršcu, april 2008. MISP

Okrugli sto na temu međuopštinske saradnje u regionalnom upravljanju otpadom, jun 2009. MISP

“Sprovođenje projekata i opština kao poslodavac u skladu sa procedurama FIDIC i PRAG” – obuka, oktobar 2008. MISP

Okrugli sto: Zelena knjiga o transformaciji javnih komunalnih preduzeća, oktobar 2008. MISP

Obuka o programiranju opštinske infrastrukture i korišćenju informacionog sistema SLAP 2.0, decembar 2008. MISP

Studijsko putovanje u Rumuniju, maj 2009. MISP

Radionica MISP, Zrenjanin, mart 2010. Zrenjanin

Obuka o radnom ugovoru i procedurama Priručnika za nadzor, 22 – 23. mart 2010. Kruševac

Slike sa događaja

Radionica FOPIP – JKP Kruševac, 14. april 2010. Kruševac

Čista voda – Holandsko – Srpski Dijalog o Vodi, 10. jun 2010. Beograd

Radionica na temu odlaganja i recikliranja otpada, 15. jun 2010. Beograd

Radionica na temu programiranja i pripreme projekata za SI Sistem upravljanja otpadnim vodama Faza I Projekat Novi Pazar, 06. jul 2010. Novi Pazar

Slike sa događaja

Obuka o Priručniku za nadzor, Studijsko putovanje u Sloveniju, 22 – 25. avgust 2010. Čatez – Slovenija

Slike sa događaja

Poseta lokaciji Vrbas, 26. avgust 2010. Vrbas

Slike sa događaja

Međuopštinska saradnja u JKP sektoru, 17. novembar 2010. Beograd

MISP Obuka trenera Kurs 1: 9. – 10. decembar 2010, 27. – 28. januar 2011 i Kurs 2: 3. – 4. februar 2011, 3. – 4. mart 2011.

Obuka o PRAG-FIDIC procedurama za radne ugovore – Vrbas i Kula JIP, 9 – 10. decembar 2010. Subotica – Palić

MISP Obuka u oblasti Zaštite životne sredine, 15 – 16. Decembar 2010. Zlatibor

FOPIP Kruševac – Upravljanje resursima 09.02.2011

MISP Okrugli sto na temu Rehabilitacije Tvrđave Golubac 17. februar 2011, Golubac

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata, 10 – 11. mart 2011, Ečka

Obuka – Zaštita životne sredine u infrastrukturnim projektima 17 – 18. mart 2011, Kučevo

Stručna radionica za EUD 24. mart 2011, Beograd

Zatvaranja SI Novi Pazar 14. april 2011, Novi Pazar

Slike sa događaja

Finalna FOPIP Radionica 18. maj 2011, Kruševac

Studijsko putovanje u Španiju 6 – 11 jun 2011, Madrid

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 28 – 29. jun 2011, Divčibare

Radionicu na temu Međuopštinske saradnje za projekte u oblasti upravljanja čvrstim otpadom 13 – 14. septembar 2011, Divčibare

Stručna radionica za članove MISP Upravnog odbora 16 – 17. septembar 2011, Aranđelovac

Obuka – Zaštita životne sredine u infrastrukturnim projektima 9 – 10. novembar 2011, Palić

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 7 – 8. decembar 2011, Niš

Obuke za SLAP Koordinatore 1 – 6, oktobar 2011 – januar 2012, Kragujevac, Niš, Zlatibor, Palić, Zrenjanin, Beograd

“Inception” radionica MISP IPA 2010 programa, 26. – 27. januar 2012, Vršac, MISP IPA 2010

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 21. – 22. februar 2012, Zlatibor

Obuka trenera 27. – 28. mart 2012, Kladovo

Stručna radionica za članove MISP upravnog odbora 5. – 6. april 2012, Aranđelovac

Obuka trenera 18. – 19. april 2012, Fruška gora

Obuka za SLAP Koordinatore, 24. maj 2012, Babe

Obuka za SLAP Koordinatore, 15. jun 2012, Niš

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata, 19. – 20. jun 2012, Kladovo

Obuka – Zaštita životne sredine u infrastrukturnim projektima 20. – 21. septembar 2012, Fruška gora

Obuka na temu Implementacije projekata 30. oktobar 2012, Niš

Obuka na temu Implementacije projekata 15. novembar 2012, Andrevlje

Radionica na temu međuopštinske saradnje u upravljanju čvrstim otpadom sa studijskom posetom 27. – 28. novembar 2012, Obrenovac – Segedin

Obuka na temu Implementacije projekata 1. februar 2013, Ždrelo

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 21. – 22. februar 2013, Fruška gora

Obuka na temu Implementacije projekata 14. – 15. mart 2013, Subotica

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 11. – 12. april 2013, Niš

Stručna radionica za članove MISP nadzornog odbora 29. maj 2013, Beograd

Obuka na temu Implementacije projekata 12. – 13. jun 2013, Ivanjica

FOPIP radionica Kolubara 20. – 21. jun 2013, Divčibare

Trening na temu Komunikacije i odnosa sa javnošću 4- 6. septembar 2013, Vršac

FOPIP Radionica Morava 11-12. septembar 2013, Jagodina

FOPIP Radionica Leskovac 26. septembar 2013, Leskovac

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 5- 6. novembar 2013, Borsko jezero

Obuka za SLAP koordinatore 14. novembar 2013, Niš

FOPIP radionica Kolubara 19- 20. novembar 2013, Divčibare

FOPIP radionica Morava 5- 6. decembar 2013, Ždrelo

FOPIP radionica Leskovac 12- 13. decembar 2013, Prolom Banja

Obuka za SLAP koordinatore 4. februar 2014, Novi Sad

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 27- 28. februar 2014, Apatin

Obuka za SLAP koordinatore 25. mart 2014, Beograd

Obuka za Implementaciju projekata, 10-11. april 2014, Fruška gora

Radionica na temu Programiranja i pripreme projekata 24- 25. april 2014, Andrevlje

FOPIP Leskovac završna radionica 19. jun 2014, Leskovac

Radionica na temu komunikacije i odnosa sa javnošću 10-12. septembar 2014, Vršac

Implementacija infrastrukturnih projekata 7- 8. oktobar 2014, Andrevlje

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu