Događaji i obuke

Organizovanjem različitih događaja MISP utiče na jačanje kapaciteta zaposlenih u opštinama. Cilj ovih događaja jeste pružanje pomoći opštinama koje žele da unaprede svoju infrastrukturu i kojima su potrebna uputstva stručnjaka i praktična i inovativna rešenja za postojeće probleme.

Obuke

MISP organizuje obuke za opštine i JKP na temu programiranja infrastrukture i primene procedura ugovaranja PRAG/FIDIC u kontekstu Srbije, kao i obuke za korišćenje informacionog sistema SLAP.

Više o obukama koje su održane u okviru MISP IPA 2008 programa možete pronaći na stranici JAČANJE KAPACITETA.

Seminari/Okrugli stolovi/Studijska putovanja/Forumi

Sastanci sa zvaničnicima Vlade Srbije i opština poslužiće kao osnova za preporuke razvoja politike. Okrugli stolovi sa većim grupama zainteresovanih strana u javnom sektoru pružiće detaljna iskustva i korisne informacije.

Jačanje kapaciteta MISP IPA 2010

Događaji MISP IPA 2010

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu